Vertaalbureau Indonesisch - Antara Vertalingen

Gedegen onbeëdigde en beëdigde vertalingen vanuit en naar de Indonesische taal zijn onze inhouse specialisaties. Wij vertalen allerhande soorten teksten voor zeer verschillende opdrachtgevers. Persoonlijke documenten zoals huwelijkse voorwaarden, geboorteakten, testamenten en diploma’s of rechterlijke vonnissen voor particulieren. Maar ook oprichtingsakten van vennootschappen, KvK uittreksels, statuten, contracten en websites voor bedrijven. Daarnaast verrichten wij tolk- en vertaalwerkzaamheden  voor politie, justitie, rechtbanken, advocaten- en notariskantoren. Met meer dan 25 jaar ervaring in het tolken en vertalen vanuit en naar het Bahasa Indonesia bent u bij ons aan het juiste adres. Kortom Antara Vertalingen – Indonesia Specialist Antara is HET Vertaalbureau Indonesisch, of “Indonesisch Vertaalbureau”, voor allround vertalingen en tolkwerkzaamheden Indonesisch dat bovendien gespecialiseerd is in juridische teksten.

WAAROM ANTARA VERTALINGEN ?

Klantvriendelijkheid – Professionaliteit – Discretie 

Deze eigenschappen staan bij ons hoog in het vaandel !