Beëdigd Vertaler- Legalisatie – Apostille

Beëdigd Vertaler - Legalisatie - Apostille

Een beëdigde vertaler is een vertaler die de eed of de belofte heeft afgelegd bij de rechtbank en die ingeschreven staat in het Rbtv. Ten bewijze daarvan heeft de beëdigd vertaler een wbtv-nummer (zie: Over ons).

Alle beëdigde tolken en beëdigde vertalers staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Op internet kunt u meerdere registers vinden met tolken en vertalers. Maar alleen in het Rbtv vindt u de namen en gegevens van alle personen die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigde tolk of beëdigde vertaler te werken. Dat betekent dat alleen tolken en vertalers die in het register staan én beëdigd zijn, gewaarmerkte vertalingen mogen maken of werkzaamheden als beëdigd tolk mogen uitvoeren. Tolken en vertalers die in het Rbtv zijn ingeschreven, voldoen aan bepaalde kwaliteits- en integriteitseisen.

Een beëdigde vertaler is bevoegd om gewaarmerkte vertalingen te maken. Dit is gebruikelijk en veelal vereist bij de vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, paspoorten, medische verklaringen en documenten van de burgerlijke stand. Maar ook voor overige documenten die voor notarissen, advocaten, de rechtbank of bijvoorbeeld een verzekerings-maatschappij bestemd zijn.

Indonesië is niet aangesloten bij het Apostilleverdrag. Dit betekent dat een apostille helaas niet volstaat  als bewijs dat het desbetreffende document uit Indonesië een officieel document betreft. Om die reden dienen documenten uit Indonesië die bestemd zijn voor een Nederlandse instantie gelegaliseerd te worden. Dit legaliseren dient in Indonesië te gebeuren voordat de documenten door een beëdigd vertaler worden vertaald. Een beëdigd vertaler kan een document namelijk niet legaliseren, maar slechts beëdigd vertalen. Een beëdigde vertaling van een document dat niet vooraf in Indonesië gelegaliseerd is kan dan ook door een Nederlandse instantie geweigerd worden. Hieronder vindt u een link naar de websitepagina van het ministerie van buitenlandse zaken met informatie over de legalisatieprocedure: legaliseren van Indonesische documenten.